22 juli, 2019

Föräldrarnas roll

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang. Samtidigt ger det otroligt mycket tillbaka. Här kan du läsa mer om fördelarna med ett kooperativ och vilket ansvar du har som förälder.

Varför kooperativ?
Genom att låta ditt barn gå på en förskola i ett kooperativ får du stor insyn i ditt barns vardag och möjlighet att påverka den. Du lär känna och knyta god kontakt med de andra barnens föräldrar. Ditt barn får en familjär och trygg tillvaro baserad på gemenskap för en god start i sitt livslånga lärande.

Vad förväntas av dig som förälder?
Föräldrarnas engagemang har stor betydelse på Saltkråkan. Som förälder på förskolan ingår en del engagemang. En av grunderna i föreningen är att det finns en väl fungerande styrelse. Oftast deltar någon av barnets vårdnadshavare i förskolans styrelse någon gång under ditt barns tid på Saltkråkan.

Varje familj deltar i den dagliga verksamheten cirka en dag per termin. Du arbetar då tillsammans med pedagoger. Det innebär att du är en resurs medan pedagogerna har det yttersta ansvaret. Det är ett bra tillfälle att få vara delaktig i sitt barns vardag. En gång på våren och en gång på hösten har vi fixardag. Det innebär att en av föräldrarna träffas en lördagsförmiddag och hjälper till med olika göromål som det finns behov av. Träffen avslutas ofta med en trevlig lunch.  Utöver detta tvättar varje familj en gång per termin.